Stora mängder olja och gas i Arktis

Nära en tredjedel av världens hittills oupptäckta tillgångar av naturgas och 13 procent av den oupptäckta oljan finns i Arktis. Det visar en kartläggning i den vetenskapliga tidskriften Science.

Intresset för naturtillgångarna i Arktis har ökat när isen nu börjat smälta. Arktis är den enda platsen där det fortfarande finns orörda tillgångar av olja och gas.

– Oljeprovinser där man inte varit inne och borrat tidigare, det finns inte någon annanstans. Utan det är en oljeprovins som är jungfrulig, säger oljeexperten Kjell Aleklett från Uppsala universitet. 

Det är betydelsefulla mängder olja och framför allt naturgas som döljer sig under den arktiska havsbotten, enligt de bedömningar som presenteras av US Geological Survey. 13 procent av världens oupptäckta olja beräknas ligga här, och 30 procent av den oupptäckta gasen.  

Fyndigheterna finns i havet längs kusterna, på mindre än 500 meters djup, på de så kallade kontinentalsocklarna. 

Oljan finns framför allt på amerikanskt territorium, utanför Alaska, och den mesta av gasen i Ryssland. 

Men frågan är just om gasen och oljan kan tas upp. De tekniska utmaningarna är stora och det kommer att kosta, så mycket att några bedömare tror att det aldrig kommer att bli lönsamt. 

– Det är ganska grunda områden man pratar om, så när isbergen rör sig kan de sopa bort allt som finns på botten, de skrapar botten helt enkelt. Så de teknologiska problemen att lösa framöver är enorma, säger Kjell Aleklett på Uppsala universitet. 

Dragkampen om naturtillgångarna i Arktis har hårdnat de senaste åren. Smältande isar som en följd av klimatförändringen gör att många hoppas att råvarorna i marken snart ska bli tillgängliga.  

På Världsnaturfonden är man oroad över utvecklingen. Ett oljeutsläpp i Arktis går inte att sanera och pumpa upp som på andra håll, på grund av isberg och annat som hindrar. Och det dunstar inte av sig självt eftersom det är för kallt. Men Tom Arnbom på Världsnaturfonden tror ändå inte att utvinningen av oljan och gasen i Arktis går att stoppa. 

– Jag tror att det blir svårt att stoppa, men man måste ändå föra upp debatten för att förstå att det är inte bara att köra däruppe. Sedan är frågan, vad leder det till? Jo, värre klimatförändringar, så jag tycker att det är vansinne från början till slut, säger Tom Arnbom på Världsnaturfonden. 

Mona Hambraeus
mona.hambraeus@sr.se