Rehabilitering ska komma igång snabbare

Ett nytt förslag om bättre samordning mellan vård och rehabilitering lämnades idag till regeringen. Utredaren Toivo Heinsoo vill att rehabilitering ska komma igång snabbare.

Det ska ske dels genom att samordningsansvaret för rehabilitering kan flyttas från Försäkringskassan till andra aktörer, inom vården eller privata, dels genom att rehabilitering ska ingår i vårdgarantin. 

Det dröjer idag i genomsnitt över 100 dagar innan rehabilitering kommer igång. 

Försäkringskassan får ofta information om sjukdomen sent medan vården inte är medveten om de strikta tidsgränserna i sjukförsäkringen för den enskilde patienten.