Funktionshindrade får rätt till friskolor

Elever med funktionshinder ska få större rätt att gå i friskolor enligt ett förslag från regeringen. I dag kan friskolor säga nej till elever med hänvisning till att det skulle innebära betydande svårigheter.

Om kommunen säger ja till att betala vad det kostar ska friskolan i framtiden inte kunna neka en elev med funktionshinder, säger utbildningsminister Jan Björklund.

– Kraven skärps kraftigt jämfört med i dag. Vår vilja är att funktionshindrade elever, även med svårare rörelsehinder som kräver anpassning så att rullstolar kommer fram, ska göras på skolor om det finns elever som vill gå där. Varken kommunala skolor eller friskolor ska kunna vägra att ta emot sådana elever.

I dag kan en friskola neka en elev att börja där om det innebär betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för friskolan.

I förslaget till ny skollag vill regeringen ändra det. Om kommunen säger ja till att stå för den extra kostnaden måste friskolan säga ja till eleven.

Om kommunen säger nej till att betala ska föräldrarna eller friskolan kunna överklaga beslutet till Skolväsendets överklagandenämnd enligt förslaget.

Elever ska också kunna välja vilken kommunal skola han eller hon vill gå i. Om kommunen säger nej ska även det kunna överklagas.

Tidigare har kommunerna själva avgjort vad formuleringen av lagtexten "betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter" innebär.

I och med att kommunbesluten ska kunna överklagas anses eleverna få en ökad rättssäkerhet. Det blir mindre av kommunalt godtycke.

Någon rättspraxis finns inte men Jan Björklund menar att det måste finnas gränser. Det kan knappast bli tal om ombyggnader för mångmiljonbelopp för att en enda elev ska kunna gå i en skola.

Han har svårt att bedöma vad en sån här ändring innebär i praktiken.

– Det avgörs av hur de här eleverna själva väljer att gå. Jag kan tänka mig att elever med funktionshinder rent av har avstått från att försöka välja att gå i fristående skolor för att de vet att de inte har haft regelverket på sin sida.

–Det är väldigt svårt att bedöma hur deras framtida val kommer att påverkas av reglerna. Nu ser vi till att möjligheter och rättigheter ska bli så lika som möjligt mellan elever som är funktionshindrade och andra elever samt mellan kommunala skolor och friskolor. Målet är att det inte ska vara någon skillnad, säger Jan Björklund.

Bengt Hansell
bengt.hansell@sr.se