Mönsterås

Lämnade jobbet i protest

Fyra anställda vid Södra Timber i Mönsters lämnade sitt nattskiftet i veckan i protest mot låg lön och försämrade arbetsvillkor.

 Efter att personal flyttats över från sågverket i Tvärskog omorganiserades arbetet i Mönsterås och bl a infördes för vissa nattskift fem dygn i följd.  Detta vållade missnöje.

 Skogs och träfacket har försökt medla men utan att lyckas. Vad som händer med de som gjort den här utomfackliga åtgärden nu är oklart