Schemaläggning av jourläkare kan rädda liv

Landstinget vill schemalägga läkare under jour och beredskap. Mona Andersson (S) ordförande i personalutskottet säger att det är för patienternas bästa, läkarnas arbetsmiljö och för verksamhetens bästa som det ska göras. Det handlar också om att besparingar och minska kostnaden för hyrläkare.

Att schemalägga läkare har prövats på MAS, Universitetsjuhuset i Malmö. En studie visar att dödligheten bland utskriva patienter från intensivvården minskat, det skriver Dagens Medicin. På MAS infördes treskift och två läkare istället för en arbetade varje dag fram till klockan 23.00.

Att schemalägga läkare har aldrig tidigare gjorts inom Västerbottens läns landsting. Det är Landstingsdirektören som på uppdrag av fullmäktige ska genomföra förändringen.

                                                                  

                                                                                Inga.korsback@sr.se