Föräldrar ska hjälpa nyanlända barn

Ett nytt EU-projekt skall ge föräldrar till nyanlända barn i Biskopsgården en helt ny och central roll när det gäller barnets introduktion i den svenska skolan.

– Inget barn är ett oskrivet blad när det kommer till Sverige. Tvärtom har alla med sig en mängd upplevelser och erfarenheter som det gäller att bygga vidare på. Men då måste skolan lära sig se föräldrarna som de främsta experterna på sina barn och som den mest naturliga samverkanspartnern, säger Laura Ruz-Haglöf som arbetar på Resursenheten för introduktion av nyanlända elever.