Grisar får för mycket antibiotika

Användningen av antibiotika ökar på de danska grisgårdarna. På flera gårdar ges suggorna och griskultingarna en viss sorts antibiotika allt mer systematiskt.

– Det är en bekymmersam utveckling eftersom det innebär en risk för att resistenta bakterier utvecklas, säger veterinär Svend Kargo Jensen i danska medicinalstyrelsens veterinärråd.

Resistenta bakterier har pekats ut som ett av de främsta hoten mot folkhälsan eftersom de gör antibiotikan verkningslös även mot sjukdomar som drabbar människor.

Totalt sett ökar användningen av antibiotika till danska grisar ganska marginellt, men när det gäller suggor och deras kultingar så är ökningen kraftig. Det handlar då om antibiotikagruppen cefalosporiner.

Enligt den senaste officiella sammanställningen av antibiotikaanvändningen i Danmark, den så kallade Danmap, ges de här preparaten numera systematiskt på minst 14 procent av de danska gårdar som har suggor och griskultingar. Förskrivningen har ökat med 500 procent sen 2001.

Cefalosporiner har blivit populära hos grisbönderna eftersom de är verksamma mot väldigt många sjukdomar. Om de ges i förebyggande syfte slipper bönderna sjuka djur.

– Att ge antibiotika på det viset är olagligt, man får inte använda antibiotika i förebyggande syfte, säger Svend Kargo Jensen.

Laboratorieveterinär Christina Greco på svenska statens veterinärmedicinska anstalt anser att danskarna är inne på helt fel väg. Det finns mycket bättre metoder för att hålla djuren friska säger hon.

 – Man ska inte hålla på och anpassa djuren till miljön genom att tratta i dem antibiotika. En uthållig djuruppfödning bygger på att vi anpassar miljön, djuruppfödningsformerna, fodret och hela paketet till djuren och djurens behov. Då behöver man inte antibiotika, säger Christina Greco.

Ordföranden för Danmarks grisproducenter, Torben Poulsen anser att det är ett problem att användningen av antibiotika ökar. 

– Tyvärr har vi ingen logisk förklaring till det. Användningen av antibiotika måste minska framöver, säger Torben Poulsen.

Malin Olofsson
malin.olofsson@sr.se

Daniel Öhman
daniel.ohman@sr.se