Brist på arbetskraft väntar

När konjunkturen vänder kommer det att bli stor brist på arbetskraft. Bara i fyrkantsområdet i Norrbotten kommer kommunerna att behöva rekrytera 1000 nya kommunanställda varje år, varav hälften i Luleå. Alla kommuner ser nu över sina rekryteringsbehov, säger Karl Petersen Kommunförbundets ordförande i Norrbotten.

Näringslivets behov av att nyanställa väntas bli ännu större än kommunernas och igår träffades företrädare för näringsliv och kommuner för att diskutera lösningar på arbetskraftsbristen.

Fram till 2017 måste 1000 personer nyanställas i kommunerna i Piteå, Älvsbyn, Boden och Luleå varje år.

- Det är stora siffror, menar Karl Petersen kommunalråd (S) Luleå och Kommunförbundets ordförande i Norrbotten.

- Men vi förbereder oss för situationen, framför allt genom gymnasierna och samarbetet där och genom ett tätt samarbete med Arbetsförmedlingarna.

Det är framförallt sjuksköterskor och vårdbiträden inom vården och även lärare och förskollärare inom grundskolan, som behöver anställas. Här kommer det att bli stora luckor då fyrtiotalister och femtiotalister går i pension.

Arbetsförmedlingens chef i Luleå Göran Nilsson, säger att konjunkturen väntas vända uppåt om ett par år och förmodligen lika tvärt som den vände ner:

- Det kommer att bli huggsexa om arbetskraften, säger Göran Nilsson. Vi kan heller inte räkna med invandrad arbetskraft eftersom invandringen minskar. Dessutom blir läget liknande över hela Europa och då

kommer också våra grannländer Norge och Finland exempelvis att försöka locka dit vår arbetskraft.

- Vi måste värna om att behålla kompetensen. Vi behöver den här arbetskraften som i dag är ledig, lika mycket som södra Sverige. Och näringslivet kommer att behöva anställa minst lika många som kommunerna säger att de behöver, säger Göran Nilsson.

Inger Marklund SR Norrbotten