Västernorrland

Svårt bryta dåliga vanor

Om vi västernorrlänningar åt nyttigare och rörde på oss mer, drack mindre alkohol och rökte mindre så skulle sjuktalen minska dramatiskt och landstinget skulle spara in miljoner på vårdkostnader.

Det är svårt att förändra sin livsstil, men det går!

I västernorrland där många är överviktiga skulle även en liten minskning i andelen feta och överviktiga göra stora förändringar i sjuktalen och spara in miljoner i vårdkostnader för landstinget.

Rökare lättare att påverka än överviktiga.

Det är inom primärvården som man är effektivast när det gäller att påverka till livsstilsförändringar, säger Remi Skånvik som är distriksläkare på Alnö vårdcentral utanför Sundsvall.

– Men det är svårt och resultaten är lite motstridiga. Vad gäller rökning så kan det räcka att en doktor bara frågar om rökningen så slutar många att röka eller drar ner ordentligt. Däremot visar undersökningar att vårdcentralernas arbete att minska övervikt inte har gett särskilt bra resultat.

Är det inte svårt för en doktor eller sköterska att fråga om känsliga vanor som t ex hur mycket alkohol en patient dricker?

– Nej, det är inte svårt och det måste vi göra. Det handlar mera om att komma ihåg att ställa frågorna, säger Remi Skånvik som tycker att landstingspolitikerna borde satsa mera på det förebyggande arbetet och arbetet med livsstilsförändringar. Och då behövs det mer pengar till primärvården, säger han.

52 procent överviktiga, 14 procent röker dagligen
Inna Feldman är statistiker på landstinget i Uppsala och hon har räknat fram olika scenarier för Västernorrland vad gäller livsstilsförändringar och hur det påverkar landstinget och vårdkostnaderna.

Här är några fakta idag:
14 % av västernorrläningarna röker dagligen.
52 % är överviktiga eller feta,
10 % har vad som kallas riskabla alkoholvanor.
14 % har en stillasittande fritid.

Det positiva scenariet:
Om samtliga ovanstående livsstilsfaktorer skulle minska med bara två procentenheter vardera så skulle 376 vårdtillfällen sparas in och landstingets vårdkostnader minska med 33 miljoner.

Lidande och sjukdom är svårare att värdera men om t ex andelen dagligrökare skulle minska från dagens 14 procent till 10 procent så skulle antalet lungcancerfall i Västernorrland minska med 20 procent, enligt Inna Feldman!

Om andelen överviktiga och feta skulle minska från dagens 52 procent till 50 procent så skulle antalet västernorrlänningar som drabbas av stroke minska med 2 procent, vilket är en stor minskning eftersom stroke är en sån allvarlig sjukdom med så kraftiga konsekvenser för den som drabbas.

Det negativa scenariet:
Om alla faktorer istället skulle öka med 2 procentenheter,  t ex att rökarna skulle öka från 14 till 16 procent, så skulle antalet vårdtillfällen öka med 775 st och kostnaderna för landstinget stiga med 70 miljoner.

– Det finns alltså pengar att tjäna förutom minskat lidande, död och sjukdom, säger Inna Feldman.


Satsa mera på arbetet mot fetma och övervikt
Inna Feldman säger att rökningen är en faktor som går att förändra och där siffrorna verkar gå åt rätt håll.

– Sex procent av rökarna slutar röka efter bara ett kort samtal med doktorn, säger hon.

Däremot verkar det vara svårare att påverka övervikt och fetma. Den ökar och det är svårt för sjukvården att nå resultat när det gäller att påverka människor att äta nyttigare och röra sig mera.

– Det kanske är inom det området som landstinget bör sätta in stöten och satsa pengar och kraft, säger Inna Feldman.


Ulla Öhman
ulla.ohman@sr.se