ESS kräver satsningar på kompetens

Om ESS nu anläggs i Sverige kommer det att kräva kompetens. Vi måste satsa på att utbilda  personer som ska kunna jobba med forskningsanläggningen. Det säger Björgvin Hjörvarsson, professor i fysik vid Uppsala universitet.

–Vi måste börja att bygga upp vår kompetens, vi måste börja träna personer inom de relevanta områdena, säger Björgvin Hjörvarsson.

Vad är det för kompetens som måste byggas upp?

–Vi behöver kompetens inom design av den här typen av utrustning. Vi har en hel del kompetens men den måste förstärkas. Vi måste också bygga upp en kompetens för att använda den här typen av utrustning, eftersom många av de forskare som är aktiva idag kommer att varra pensionerade när utrustningen tas i bruk, säger Björgvin Hjörvarsson.

Handlar det om ingenjörer eller fysikforskare?

–Det handlar om både och, och sedan även andra typer av forskare, inte bara fysikforskare, eftersom biologer kommer att ha mycket stor nytta av den här anläggningen. Så vi måste träna personer som har den kompetens som krävs för att svara på frågor som är relevanta, för till exempel biologi, med den här typen av utrustning, säger Björgvin Hjörvarsson.

Camilla Widebeck
camilla.widebeck@sr.se