Karlskoga

Avfall som utfyllnad gav böter

Ett företag i Karlskoga ska betala böter på 20 000 kronor för att det har använt avfall som utfyllnadsmassa.

Utfyllnaden har använts vid anläggningsarbeten på en fastighet i Karlskoga och arbetet har utförts utan tillstånd från kommunen.

Det är Åklagarmyndigheten i Örebro som dömt ut bötesbeloppet eftersom det inträffade klassas som miljöfarlig verksamhet.