ESS

Besked om ESS gladde politiker

På kommunhuset i Lund var det glad miner på fredagsmorgonen. Att ESS-anläggningen nu med största sannolikhet hamnar i Lund gladde bland andra kommunalrådet Mats Helmfrid (M).

– Förväntningarna att ett beslut skulle komma hade ju tonats ner. Nu togs ju inget definitivt besked, men det flesta länder står ju bakom Lund, säger Mats Helmfrid (M).

Skulle nu Lund få ESS-anläggningen kommer det att stärka staden roll då det gäller forskning, utbildning och innovation, säger Mats Helmfrid. ESS skulle också ge många nya jobb.

– Nu kommer kommunen att börja jobba med en detaljplan. Vi ska också börja jobba parallellt med universitetet, ESS och Region Skåne för att se hur vi kan utnyttja anläggningen om den kommer hit, säger Mats Helmfrid.