Didaktik och klimatet

– Vi kan ju tycka att lära oss räkna är väldigt svårt, men att lära sig räkna är ingenting mot det som krävs av oss för att anpassa oss och förändra oss pga klimatförändringarna, säger Leif Östman professor i Didaktik vid Uppsala universitet.

 arbetar mycket med forskare i Afrika för att hitta sätt hur klimatförändringens matte ska läras ut. Didaktik är det ämne som handlar om lärande. Det som för många synes vara enkelt kan vara betydligt mer komplicerat, hävdar professor Östman. Hans mål är att lära från kollegorna i Afrika och i Mongoliet där han varit mycket, lära sig praktiskt och via forskning hur vi alla på jorden kan bli klimatsmarta.

Jag tänkte på det han sa när jag själv för en dryg vecka sedan var lärare för journalister från de kaukasiska ryska delrepublikerna Dagestan, Ingusjien, Tjetjenien och Nordossetien. Deras kunskap om klimatförändringar liknar de som finns i södra Afrika och i Mongoliet. Men precis som alla människor i länder med knapphet och fattigdom finns en strävan bort från det som egentligen är att hushålla med jordens resurser till ett rikt samhälle där plastpåsar i mängd används och kastas, där mycket lite återanvänds.

Ändå lever de vid ett av världens hotade naturreservat, ett gigantiskt område nära Sotji där Ryssland planerar . Ett OS som miljövänner och organisationer som säger kommer föröda oskattbara naturtillgångar. Men ingen av journalisterna hade hört talas om det, än mindre intervjuat någon ekolog eller forskare om saken. Inte heller hemma i deras delrepubliker är miljöfrågan eller hotet från klimatförändringar något de ägnar sig åt i sina publikationer.  Trots att de alla är medvetna om att också deras natur bland annat några av Europas högsta bergsmassiv i Nordossetien också hotas. Och ingen av dem vill den storslagna naturen runt omkring dem, men ser inte hur det ska gå till i ett område där det största hotet stavas KORRUPTION på alla nivåer.

Maria Persson Löfgren
maria.persson_lofgren@sr.se