Ägg-galen stare

I helgen som gick upplevde jag något nytt. Jag har ett hus på Ingarö utanför Stockholm. Stor trädgård med 15 fågelholkar av varierande storlek. Holkarna sitter relativt nära varandra men inte påtagligt tätt. I minst en av holkarna häckar för närvarande ett par starar.

I lördags fick jag bevittna hur en stare for omkring som en fullkomlig vettvilling mellan i stort sett samtliga holkar. I de flesta fall kom han/hon inte in därför att ingångshålet är för litet men i några gjorde den det med resultatet att boet raserades och allt bomaterial slängdes ut. Jag kunde inte se att ev ungar och dito ägg skadades men av döma av den vilda framfarten så är det väl sannolikt!?

Jag är inte säker men tror inte att den rasande/svartsjuka/äggsjuka staren kom från det häckande paret utan tror att det var en utomstående. Vet ni vad detta var uttryck för, har ni hört talas om något liknande tidigare? Hade Povel Ramel rätt? Hälsningar Johan Tamm

Susanne Åkesson, professor i ekologi på Lunds universitet svarar så här:

Starar kan ibland ägna sig åt något som kallas för "egg-dumping" på engelska, där de flyger in i andras holkar/bohål och lägger ägg. Dessa ägg och ungar tas sedan hand om av paret i holken och inte av de biologiska föräldrarna. Ett listigt sätt för vissa starhonor att få ut fler egna ungar utan att behöva ta hand om dem. Det fungerar ganska bra i fallet med stararna eftersom de är mycket i synkrona i sin häckning och är kolonihäckare när se ges tillfälle. Att de är synkrona beror bla på att de skall ha chans att låta sina ungar flyga ut samtidigt och i en större flock med andra starar riskerar den enskilde starungen mindre risk att bli tagen av rovdjur då många fler potentiella byten finns i samma flock. Jag gissar att det som Johan såg enligt den beskrivning han redogör för kan ha varit just ett tillfälle då en ägg-sjuk starhona bara MÅSTE hitta en holk att lägga sitt ägg i. Det kan säkert gå hett till om holkarna var belagda och det till och med finns "ägare" i vissa holkar - beredda att försvara sina bon och ägg. En viss aggressivitet kan man alltså förvänta i dessa fall som försvar.