Linköping

Rektor varnar för okänt par i bil

Under den senaste tiden har flera fall där vuxna personer försöker locka till sig barn polisanmälts i Östergtöland. I onsdags blev en flicka i Linköping stoppad av ett okänt par i bil på väg hem från skolan och i ett brev till föräldrarna på skolan uppmanar rektorn på Hagbyskolan i Linköping nu till försiktighet.

–Vi reagerar ju omedelbart med oro när vi får veta det här. Min första reaktion var att se till att alla barn var på plats i skolan. Sedan tog jag kontakt med kommunens säkerhetsavdelning. De fick samla lärarna för att de skulle prata med barnen innan de skulle gå hem för dagen, säger Madeleine Zerne.

Vad har du fått för reaktioner på brevet?
--Igår eftermiddag hade vi drop infika på vårt fritids. Då tackade några föräldrar för informationen och tyckte förstås att det kändes obehagligt.

Titti Andersson
titti.andersson@sr.se