Gislaved bra för missbrukare

Kriminalvården ser Gislaved som ett föredöme i Jönköpings län när det gäller att döma missbrukare till vård istället för fängelse.
I Gislaved finns en annan syn än i många av länets övriga kommuner. En missbrukare som kommer därifrån har större chans att få kontraktsvård, vilket ju leder till en rättsosäkerhet för dom som bor på andra håll. Dom riskerar i större utsträckning att dömas till fängelse istället för vård eftersom deras socialförvaltningas utredningar ofta inte hinner bli klara till rättegången.