ESS i Lund möts av positiva reaktioner

Att forskningsanläggningen ESS nu ser ut att hamna i Lund kommer att få stor betydelse för för både Lund och övriga Skåneregionen. Såväl lokala som centrala företrädare är nöjda idag

– Man kan dra nytta av en hel massa innovationer som skapar nya företag och nya arbetstillfällen, säger Mats Helmfrid, moderat kommunalråd i Lund. 

5 000 forskare från Europa kommer att ha användning för den här anläggningen. Det innebär som sagt internationella skolor, kommunikationer. Kommer Lund att klara av det? 

– Ja, det kommer vi att göra. Vi måste ju ha hjälp av region Skåne också för att finansiera det här. Men vi har redan planerat en ”lightrail” till exempel, upp till det här området som ska stå färdig år 2014. 

Så finns det också invändningar från miljörörelsen. Det är motsvarande en 18 håls golfbanas yta som kommer att tas i anspråk. Kvicksilver kommer att användas i anläggningen. Vad säger du om de användningarna? 

– Vi har ju tillsammans med ESS jobbat på att minimera markanvändningen, bland annat har den här ESS-anläggning skjutits närmare Max IV, den andra anläggningen, så att mindre jordbruksmark går åt. När det gäller vilket material, kvicksilver eller annat som ska användas i målstationen så får väl forskarna uttala sig om det. 

– Men det är viktigt att betona att det här ska gå igenom den svenska miljöprövningen som är väldigt hård. Det ska uppfylla alla krav. Annars kommer inte anläggningen att byggas och det tycker jag är bra, det är viktigt, säger Mats Helmfrid, moderat kommunalråd i Lund. 

Forskningsminister Lars Leijonborg, när fattar regeringen beslut om ESS? 

– Kanske före halvårsskiftet, annars i den första delen av hösten räknar jag med att vi ska ha fått in sådana skriftliga avtal från de som nu har sagt att de vill stödja ESS i Sverige, att vi kan fatta beslut om nästa steg, säger forskningsminister Lars Leijonborg. 

Jens Ericson
jens.ericson@sr.se