Kaliber 31 maj 2009: Vad hände sen?

Vad hände med vågen av metallstölder?
Med behandlingshemmet Baggershus?
Med Sverigedemokraternas dubbla ansikte?
Och med Carlsbergs öl-reklam i tredje världen?
Kaliber följer upp reportage som gjorts och frågar - vad hände sen?

Säsongsavslutning söndag 31 maj kl 13:00!