Det blir brandflyg även i sommar

Även i sommar kommer länsstyrelsen i Norrbotten att genomföra flygningar med brandflyget för att minska risken för skogsbränder. Enligt Karin Börjesson, som är chef för krishanteringsenheten vid länsstyrelsen, är skogsbrandbevakning ett kostnadseffektivt sätt att snabbt upptäcka och lokalisera bränder. Brandflyget kan också fungera som stöd vid släckningsarbetet.

Brandflyget utförs av Frivilliga Flygkåren under perioden 1 juni-30 september, men flyget kan börja tidigare och sluta senare om det bedöms nödvändigt på grund av vädret.

Räddningstjänsterna i Luleå och Älvsbyn svarar, tillsammans med räddningstjänstförbundet i östra Norrbotten, för dagliga beslut om flygning avseende hela länet.

Det statliga brandflyget togs bort 2003, men återinfördes i april 2007, bland annat som en följd av den historiskt stora skogsbranden i Boden sommaren innan då 1 900 hektar skog brann ner.