hallstahammar

Kritik från Skolinspektionen

Hallstahammars kommun får kritik av Skolinspektionen. Bakgrunden är att myndigheten anser att en av skolorna inte utrett tillräckligt om en elev blivit utsatt för kränkande behandling av andra elever på skolan. Elevombudet ska nu utreda om flickan har rätt till skadestånd.

Enligt den anmälan som skickades in till Skolverket i januari förra året ska kränkningen ha börjat med att eleven blev utfryst av sina klasskamrater. Det startade hösten 2006 när flickan gick i mellanstadiet.

Mobbningen fortsatte och i januari förra året hade några flickor uttryckligen sagt att de inte ville umgås med flickan. Hennes mamma kontaktade återigen klassläraren som enligt mamman då var oförstående till det som hänt.

Lärarna och skolledningen upplever inte att flickan varit utfryst i skolan även om hon inte haft någon bästis.

Utredningen visar att skolan konstaterat att det funnits problem mellan flickan och några andra elever i klassen. Problemen ska ha uppstått efter kränkningar på en internetchat utanför skoltid. Klassläraren har då pratat med berörda elever och deras föräldrar. Någon annan utredning har inte behövts, enligt skolan.

Kommunen får nu kritik av Skolinspektionen för att de samtal som läraren exempelvis haft med berörda vid olika tillfällen inte har dokumenterats.

Skolinspektionen anser också att skolan i fråga inte utrett tillräckligt om eleven blivit kränkt och heller inte följt upp de uppgifter som kommit in till skolan.

Annika Nordin
annika.nordin@sr.se