Dansk grisuppfödnng

Antibiotika ökar multiresistenta bakterier

Den dramatiska ökningen av en grupp högpotent antibiotika till danska suggor och griskultingar har lett till att de fruktade ecolibakterierna i allt högre omfattning har utvecklat resistens mot flera sorters antibiotika. Om de här sprider sig till människor kan behandling bli verkningslös.

- De bilder enzymer som helt enkelt bryter ned de här penicillinerna från de enklaste upp till de mest avancerade, tredje generationens, säger Björn Bengtsson, veterinär på svenska Statens veterinärmedicinska anstalt.

En grupp antibiotika som kallas cefalosporiner har blivit populära hos grisbönderna, eftersom de är verksamma mot väldigt många sjukdomar. Man behöver inte ta reda på vilken bakterie ett djur har smittats av innan det behandlas, vilket är bekvämt.

Dessutom fungerar de bra i förebyggande syfte, vilket visserligen inte är tillåtet men ändå förekommer.

Sedan 2001 har användningen ökat med 500 procent. I Sverige ges cefalosporiner mycket sparsamt till djur och Björn Bengtsson på Statens veterinärmedicinska anstalt anser att den här gruppen antibiotika helst inte alls ska ges till djur.

- De här är ju viktiga substanser på humansidan och de ska inte användas på det här sättet på djur. Det är inte alls bra, säger Björn Bengtsson.

Redan nu börjar man se de negativa effekterna. Mellan 2004 och 2007 har förekomsten av multiresistenta ecolibakterier tredubblats på just de gårdar som systematiskt använder sig av cefalosporiner.

Enligt den senaste officiella sammanställningen av antibiotikaanvändningen i Danmark, Danmap, finns det en risk att multiresistenta ecoli- och salmonellabakterier sprider sig till människor som då kan få sjukdomar som inte går att behandla.

Daniel Öhman
daniel.ohman@sr.se