Kristianstad

83 varslas inom barn och utbildning

Barn- och utbildningsförvaltningen i Kristianstad kommun varslar på fredagen 83 anställda om uppsägning. De flesta är lärare i skolan, men det gäller också elevassistenter och personal inom förskolan.

Chefen för barn- och utbildningsförvaltningen, Kenth Olsson, skriver i ett pressmeddelande att inom skolan beror de flesta varslen på att antalet elever minskar och inte på politiskt beslutade besparingar. 

Men förvaltningen har också ett kärvare ekonomiskt läge. 

Förvaltningen ska nu inleda förhandlingar med facket om bland annat turordning.