Skåne

Utbildning kan stoppa förskingringen

Bristen på utbildning för gode män är ett stort problem, anser Rolf Larsson som är samordnare för gode män i Perstorp.

Han vill inte se fler rapporter om förskingring av hjälpbehövande människors pengar, och efterlyser en lagstiftning om obligatorisk utbildning för den som vill bli god man.

En god man hjälper äldre, sjuka, funktionshindrade och missbrukare med ekonomin, men ska också se till att den vård och den hjälp som behövs sätts in. Den gode mannens årsräkning granskas sen av en tillsynsmyndighet, nämligen överförmyndaren i kommunen. 

Annika Åkesson arbetar på överförmynderiet i Kristianstad kommun. Där har de alltid har ett personligt informationsmöte med den som vill bli god man, och delar då också ut ett utbildningsmaterial med beskrivningar av uppdraget och situationer man kan hamna i, och även lagtexterna som man är skyldig att känna till. 

Annike Åkesson säger att det vore bra med mer utbildning men vet inte vilken instans som skulle ha resurser till det. För i många kommuner går överförmyndaren redan på knäna menar hon.