Bidrag för att öka gäddbeståndet

Naturvårdsverket stödjer länsstyrelsen i Stockholms arbete med att stärka bestånden av rovfisk i Stockholms skärgård. För 2009 har länsstyrelsen beviljats 730 000 kronor för arbetet, framför allt kommer åtgärderna inriktas på att öka bestånden av gädda, enligt länsfiskekonsulent Henrik C Andersson.

I skärgården är gäddan den viktigaste rovfisken och har därför stor betydelse för ekosystemets funktion. Beståndet har minskat drastiskt i stora delar av skärgården vilket haft stor negativ inverkan på både fisket och miljön, enligt länsstyrelsen.