Fler valar i världshaven förr

Innan människan på 1800-talet började jaga val och haj i stor skala var världshaven fulla av stora fiskar och marina däggdjur, i en omfattning som inte går att jämföra med hur det ser ut idag.

Engelska och Nya zeeländska forskare har genom att bland annat gå igenom loggböcker från fartyg, gamla dokument för skattskrivning och genom studier av djurben längs stränderna funnit att många arter av till exempel valar minskade drastiskt då människan började jaga dem.

Forskarna har bland annat kommit fram till att det fanns över 27 000 sydliga rätvalar utanför Nya Zeeland, ungefär 30 gånger fler än idag. Det fanns också ett stort antal späckhuggare och olika hajarter, till och med delfiner, utanför Englands sydvästra kust.