BO kritisk till regeringssvar

Som en följd av P1-programmet Generations Z:s avslöjande tidigare i år om barn som blir inlåsta i isoleringsceller på svenska ungdomshem, har den svenska regeringen nu frågats ut av FN om isoleringarna. Den svenske barnombudsmannen är kritisk till regeringens svar.

Utfrågningen skedde i samband med att regeringen hördes av FN:s Barnrättskommitté om hur Sverige lever upp till barnkonventionen. Barnombudsman Fredrik Malmberg är kritisk. 

– Jag är förvånad, faktiskt, att regeringen inte tog tillfället i akt och visade en större oro för de här barnens situation, och också markerade att man vill vidta åtgärder för att stärka de här barnens rättssäkerhet, säger barnombudsman Fredrik Malmberg. 

– Jag menar att den enda rimliga tolkningen av den här kommentaren som barnrättskommittén har gett, är att isoleringen inte bör vara tillåten som metod. Att barn som är 12. 13, 14 år gamla inte ska kunna isoleras, säger Fredrik Malmberg. 

Tidigare i år berättade P1-programmet Generation Z hur barn från 12 år blir inlåsta i isoleringsceller på statens slutna ungdomshem. Barn vittnade då om att isolering användes som straff vilket inte är tillåtet. 

Efter reportaget hävdade barnombudsmannen att isolering av barn borde förbjudas och att det strider mot FN:s barnkonvention. Det skrev han också skrev till FN:s barnrättskommitté. 

Kommittén granskar hur barnkonventionen efterlevs och under en utfrågning igår av den svenska regeringen, frågade kommittén om Sverige kommer att ändra lagen när det gäller isolering eller så kallad avskiljning av barn. Något direkt svar på den frågan fick inte kommittén, vilket barnombudsmannen alltså är kritisk till. Men regeringens representant tillbakavisar kritiken. 

– Jag tycker vi tar frågan på allvar. Det är klart att den frågan är viktig. Men det kan finnas skäl ibland att vidta den typen av åtgärder, under förutsättning att man följer det väldigt rigorösa regelverk som ändå finns. Det är ju inte så att vi har för avsikt att ändra lagstiftningen, säger statssekreterare Karin Johansson som representerade regeringen i utfrågningen. 

Om ett par veckor ska FN:s barnrättskommitté komma med sitt svar på om Sverige får kritik eller inte.

Daniel Velasco
daniel.velasco@sr.se