Kampanj ska stoppa förbjuden körning

Allt fler kör olagligt med olika motorfordon, som fyrhjulingar och motocrosscyklar, ute i terrängen. Något som orsakar stora skador i naturen. Det menar Länsstyrelsen i Västmanland som därför nu startar en informationskampanj.

– Vi har genom åren märkt att vi har ett ökande problem med att folk kör i terrängen och det är inte lagligt och det blir stora skador av det, säger Lena Strömvall som är naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Västmanland.

Vilka skador kan det då bli i naturen?

– Det kan bli djupa spår av hjulen och de här spåren stör de hydrologiska förhållandena i jorden så det blir som om man dikar och det är ett problem i naturen, och det blir svårare för allmänheten att gå om man har åkt på stigar och så, säger Lena Strömvall. 

I takt med att allt fler skaffar sig exempelvis fyrhjulingar så ökar problemet med otillåten körning i skog och mark. Det är alltså förbjudet att överhuvud taget köra motorfordon i terrängen, och det gäller för alla, även markägare. Sedan finns det några undantag, för till exempel räddningspersonal och inom jord- och skogsbruk, enligt länsstyrelsen.

Men många vet inte vilka regler som gäller och länsstyrelsen i Västmanland startar därför nu en informationskampanj som vänder sig till allmänheten och framför allt till ägare och återförsäljare av terrängskotrar. Det blir information på länsstyrelsens hemsida, tidningsannonser och broschyrer.

– Vi tror att det råder en stor okunskap. Det här är en gammal lag, man tror att allemansrätten gäller så länge man inte förstör. Men det spelar faktiskt ingen roll om du förstör marken när du kör. Du får inte köra alls, säger Lena Strömvall.

Eva Kleppe
eva.kleppe@sr.se