Bilindustrin

Miljardsatsning på elbilar

Satsa upp till en halv miljard kronor under fyra år på att få fram nya elbilar, laddhybrider och laddstationer i landet. Det föreslår Energimyndigheten som också vill att det statliga stödet till elbilar och laddhybrider ska öka.

Enligt utredningsförslaget bör regeringen bidra med mellan en kvarts och en halv miljard kronor till ett nationellt demonstrationsprogram för att öka antalet elbilar och laddhybrider på den svenska marknaden.

Enligt myndigheten är el- och laddhybridbilarna och infrastrukturen kring dem i stort behov av ekonomiskt stöd de närmaste åren, och en sådan satsning skulle gagna såväl fordonsindustrin som övriga industrin.

I dag är det samlade stödet till etanol- och biogasbilar betydligt större än till elbilar och laddhybrider, trots att de senare har minst lika bra miljöprestanda, anser utredarna. Energimyndigheten föreslår därför att stödet till el- och laddhybridbilar ökas i relation till andra miljöfordon, och att stödet ges i samband med bilköpet.

Utredningen överlämnades i dag till infrastrukturminister Åsa Torstensson, som meddelar att förslagen ska finnas med som underlag till regeringens arbete att göra transporter klimatvänliga.

TT