Fortsatt många som vill donera

Antalet personer som anmäler sig till Donationsregistret har fortsatt att ligga högt på fredagen. Efter att det blev känt tidigare i veckan att Daniel Westling, kronprinsessans blivande make, genomgått en njurtransplantation blev det fullkomlig rusning till registret.

Under torsdagen fick donationsregistret in inte mindre än 1543 nya registreringar. Anmälningarna sker ofta via internet och i normala fall kommer det in cirka hundra nya anmälningar per dag - och Susanne Cato på Donationsrådet tvekar inte, hon tror att det är nyheten om Daniel Westlings njurtransplantion som lett till den kraftiga ökningen. Även på fredagen kom det in ovanligt många nya anmälningar, vid tretiden på eftermiddagen knappt 600.

Den som anmäler sig till Donationsregistret har lite olika alternativ för vad den kan tänka sig att ställa upp på, till exempel kan organen doneras för enbart transplantation eller också till medicinsk forskning.

Gemensamt för alla alternativ är att det gäller donationer som förutsätter att man har avlidit. I Daniel Westlings fall fick han sin njure av en levande donator, sin pappa. Sådana donationer är ganska vanliga när det gäller just njurar, som man ju har två av, och i de flesta fall är det släktingar som då donerar.

Men det finns också exempel på personer som donerat en njure till en anonym mottagare. Johan Appelberg gav för fem år sedan bort en av sina njurar till en för honom okänd person, efter noggrann utredning.

– Man vill försäkra sig om att jag var frisk naturligtvis och att jag skulle klara mig med bara en njure i framtiden. Men också att det inte fanns några dunkla bakom min vilja att donera, utan att det var en äkta och uppriktig vilja att hjälpa en annan människa, säger Johan Appelberg

Enligt Susanne Cato på Donationsrådet så har faktiskt ett par personer hört av sig till Donationsrådet och frågat om möjligheten att frivilligt ge bort en njure, men det går inte att anmäla dit. Sverige var enligt Johan Appelberg det första land som tillät anonyma njurdonationer.

– Jag vet inte hur många det är nu, men kanske 10-15 stycken i Sverige som är gjorda.

Du vet inte vem mottagaren är alltså?

– Jag vet inte vem mottagaren är och det ingår i förutsättningarna, mottagaren och givaren ska vara okända för varandra, säger Johan Appelberg.

Maria Blomquist
maria.blomquist@sr.se