Gunilla Carlsson:

"EU måste bli bättre på biståndslöften"

EU länderna måste bli betydligt bättre på att leva upp till sina biståndlöften. Det anser biståndsminister Gunilla Carlsson, som tror att frågan kommer att bli en av de mest prioriterade för henne under Sveriges EU-ordförandeskap.

– Danmark, Holland, Luxemburg och Sverige är stora givare. Många andra länder, stora länder, slarvar med att fullfölja de åtaganden man gjort för länge sedan men jag tycker inte att det duger. Jag måste utmana de här andra medlemsstaterna att vara med och betala sin del av biståndskakan, säger biståndsminister Gunilla Carlsson.

EU har satt upp ett mål som ska uppnås 2010, alla medlemsländers bistånd ska i genomsnitt skall vara 0,56 procent av EU:s gemensamma bruttonationalinkomst.

Lägre krav har ställts på de nya medlemsstaterna, medan andra medlemsländer skall nå upp till 0,7 procent.

– Dit hör Italien, Tyskland och även Storbritannien och de når inte upp till 0,7 i dag, tyvärr är det en sån tendens, säger Carlsson.

Hur ska du trycka på i den frågan?

– Vi trycker på hela tiden, ibland blir det riktiga gräl, säger Carlsson.

En fråga som just nu går i fel riktning i EU är enligt Gunilla Carlsson den som handlar om reproduktiv hälsa, det vill säga bistånd som rör exempelvis abort och reproduktiv hälsa. Flera länder stretar dock emot. Gunilla Carlsson tror att det kommer att ta tid innan EU-länderna når enighet i frågan.

– Här är det ett fåtal länder som riskerar att mäla ut sig lite, det där måste vi hantera med finess men också visa på goda exempel. Det är därför jag hoppas att Europaparlamentet kan präglas av mer modernitet. Jag har också en hel del att göra i min egen politiska partigrupp i parlamentet. Man måste bli mycket mer progressiv gällande kvinnors rättigheter och deltagande, säger Gunilla Carlsson.

Karin Runblom
karin.runblom@sr.se