Helsingborg

S-politiker kräver oberoende utredning

Socialdemokraterna i Helsingborgs vård- och omsorgsnämnd hotar att lämna nämnden om inte en oberoende utredning görs av incidenter på Attendo Cares LSS-boende på Tellusgatan.

Bland annat handlar det om en autistisk pojke som kom åt mediciner i ett olåst skåp. 

De sju Socialdemokraterna i nämnden är inte nöjda med den utredning som vårdföretaget Attendo Care själv gjort. 

Socialdemokraten Ingela Andersson, som är nämndens vice ordförande, säger att de inte lämnar nämnden direkt, utan inväntar vad Länsstyrelsen och stadsrevisionen har att säga i frågan.