Landstinget

Oenighet om sparandet i landstinget

Majoriteten i landstinget kunde inte enas om nästa års budget eller landstingsplanen de kommande åren. Vänsterpartiet ville höja skatten med 55 öre nästa år men Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill spara genom rationaliseringar och effektiviseringar.

Minst tre procent ska alla spara nästa år, säger Levi Bergström (S), landstingsråd.

Lotta Hjelte vice ordförande Vårdförbundet Västerbotten tycker att man lämnar över för mycket till verksamhetscheferna när man skall krympa verksamheten.

Ingen skattehöjning, inga varsel, men vikariat som går ut ska inte tillsättas och det enda konkreta nedläggningsbeskedet är att Citymottagningen i Umeå läggs ner.

Troligt är också att Stresskliniken och Sorselegården stängs, och det är samtliga partier överens om. Men inom majoriteten är man inte överens om hur den ekonimiska krisen bäst ska lösas. Vänsterpartiet vill höja skatten och gruppledaren Maria Grip säger att konsekvenserna blir för stora med fortsatta rationaliseringar.

Men socialdemokraternas Levi Bergström vill avvakta med skatten utifall det ekonomiska läget blir ännu sämre. Därför får alla vara med och spara. Från fackligt håll är kritiken skarp.  

– Det är inte rätt att lägga ansvaret på verksamheten menar vårdförbundets Lotta Hjelte.

Reporter Inga Korsbäck.
inga.korsback@sr.se