Landstinget

Alliansen tror vårdvalet sparar

Den borgerliga oppositionens tror att Vårdvalet inom primärvården kommer att spara in flera miljoner, och på grund av det ekonomiskt svåra läget föreslås ingen skattesänking.

De borgerliga föreslår konstadsminskningar framförallt genom att spara på administration, genom att höja patientavgifter och minska personalkostnaderna för hyrläkare och timanställda. Men någon konsekvensanalys är inte gjord, säger Olle Edblom (C).