Krav på ursprungsmärkning av griskött

Efter Ekots avslöjande om behandlingen av danska grisar kräver nu de tre oppositionspartierna att allt kött inom EU ska ursprungsmärkas, så att konsumenterna är säkra på vad det är de köper.

– Då ser man var djuret har fötts, var det är uppfött och var det slaktats. Då kan konsumenten se om det har varit långa djurtransporter och så kan man välja kött som man kan lita på om man hellre vill ha närproducerat, säger Miljöpartiets EU-parlamentariker Carl Schlyter.

I dag är det bara obligatoriskt att ursprungsmärka nötkött inom EU. Bakgrunden till beslutet var rädslan för galna ko-sjukan. Och det räcker inte enligt oppositionen.

Men regeringen och jordbruksminister Eskil Erlandsson säger nej till lagstiftning om att allt kött ska ursprungsmärkas. Ett skäl är att det skulle bli för dyrt för köttproducenterna, exempelvis kostar märkningen av nötkött 200 miljoner kronor per år, enligt Erlandsson.

– Vi har kommit fram till att frivilligheten fungerar och den fungerar bättre, bland annat kostnadsmässigt. Företagare vill inte ha ökade regelbördor, och vi ser att fler producenter väljer att märka frivilligt, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson.

Men inför valet 2006 så vill Centerpartiet ha obligatorisk märkning av allt kött. Det visar såväl partiets enkätsvar då till Svenska naturskyddsföreningen och Sveriges konsumentråd, som partiets rapport "Hej konsument" där det med hänvisning till regelverket för nötkött står att "allt kött ska vara tydligt märkt med var djuret är fött, uppväxt, slaktat och styckat". Men Eskil Erlandsson vill inte kännas vid det.

– Det har jag inte uppfattat, utan vi har sagt ett obligatorium men utan lagstiftning.

Men ett obligatorium måste väl någon tvinga?

– Ja, men då krävs ett omfattande regelverk och därmed kostnader, säger Eskil Erlandsson.

Carl Schlyter håller inte med om att det för dyrt att införa obligatorisk märkning av kött. Konsumenternas intresse och djurens situation väger tyngre, menar han.

– Vi hörde av jordbruksministern här om dagen att han vill ha en god djurvälfärd. Det här är ett billigt och effektivt instrument att öka djurvälfärden med, säger Miljöpartiets EU-parlamentariker Carl Schlyter.

Mats Eriksson
mats.eriksson.ekot@sr.se