Växjö

Universitetet ökar mer än genomsnittet

Växjö universitet räknar med en ökning med sex procent av studentantalet under det här året jämfört med förra året.

Antalet sökande till högskolan inför höstterminen 2009 ökar kraftigt, och prognosen från Högskoleverket visar pekar på en fem-procentig ökning i hela landet.

Prognoserna från Högskoleverket visar att fler än hälften av de 36 lärosätena räknar med ökningar av studentvolymen med fem procent eller mer och vid fyra lärosäten, Stockholms universitet, Örebro universitet, Högskolan Dalarna samt Högskolan i Skövde, räknar man med mer än tioprocentiga ökningar.

Växjö universitet räknar med en ökning på sex procent.

Enligt prognosen kommer antalet helårsstudenter under 2009 att öka från 273 800 till 288 100, det vill säga en ökning om 14 300 helårsstudenter.

nyheter.kronoberg@sr.se