Högskolan förlorade examinationsrätt

Hela 16 olika utbildningar på högskolenivå i Sverige var så dåliga att skolorna förra året förlorade eximinationsrätten. En av dom gäller högskolan i Jönköping och forskarutbildningen i statsvetenskap där.

Och 16 indragna examensrätter förra året kan jämföras med bara två indragna under åren 2001 till 2007. Anledningen är att Högskoleverket under 2008 gjorde två stora uppföljningar av utbildningar.