Tidigare konsthallschef betalar tillbaka

Konflikten kring konsthallen Färgfabrikens ekonomiska redovisning ser ut att vara löst. Dagens Nyheter skriver att styrelsen och den förre chefen för Färgfabriken i Stockholm, Jan Åman, har kommit överens. Jan Åman har betalat en hemlig summa till Färgfabriken.

De brister som tidigare upptäckts i redovisningen ledde till att den konstnärlige ledaren och vd:n Jan Åman i höstas kom överens med styrelsen om att han skulle lämna sitt uppdrag, och en oberoende granskning sattes igång.

De visade att inhry brottsligt uppsåt hade förekommit i redovisningarna av kostnader för representation och andra utlägg.