Världsnaturfonden värnar vargen

Regeringsalliansens förslag till ny rovdjurspolitik får nu hård kritik av Världsnaturfonden. WNF motsätter sig all licensjakt på varg i Sverige.

Idag finns det endast drygt 200 vargar i Sverige och en licensjakt på varg strider troligtvis mot de internationella åtaganden som Sverige har förbundit sig att följa.

Idag finns det endast drygt 200 vargar i Sverige och en licensjakt på varg strider troligtvis mot de internationella åtaganden som Sverige har förbundit sig att följa. All licensjakt på varg måste bygga på en väl underbyggd och långsiktig förvaltningsplan och någon sådan finns inte framtagen idag, enligt Världsnaturfonden.