Skarabor testade funktionshinder

Nästa år 2010 ska svenska samhället vara helt tillgängligt för alla med eller utan funktionshinder. Men än finns mycket att göra innan regeringens mål är nått. För att öka förståelse bland både beslutsfattare och allmänhet ordnade handikappföreningar och handikappomsorg i Skara kommun, en prova-på-dag igår.

Kristina Adolfsson är handikappombud i kommunen. Hon tror att förståelse för hur funktionshindrade har det växer med kunskap och en prova-på-dag är bra både för allmänheten och politikerna som fattar besluten, menar hon.

– Det är bra om de förstår att det inte alltid är så enkelt att ha en funktionsnedsättning. Det är viktigt att de vet det när det ska fatta beslut om tillgänglighet.

– För det handlar ju inte bara om att kunna komma upp för trottoarkanter. Funktionshindrade måste ju också få tillgång till samma information som andra.

Kristdemokraten Maria Hansson Nielsen sitter i omsorgsnämnden och menar att politiker behöver skaffa sig kunskap på alla möjliga sätt för att kunna fatta riktiga beslut i frågor som rör till exempel tillgänglighet.

– Jag kommer jobba i både handikapp- och äldreomsorgen i sommar. Hur ska man annars kunna företräda dem som ska hjälpa våra brukare. Jag hoppas andra politiker i gör det samma.