Svenska företagare har sämre villkor

Svenska företags vilkor är sämre än företag i andra europeiska länder när det gäller att nå ut på exportmarknaden. Det säger Carina Lahall, som är affärsrådgivare på Örebrokontoret på Enterprise Europe Network.

-Vissa länder har ju möjlighet att finansiera exportsatsningar på ett annat sätt än vad vi har i Sverige, till exempel mässdeltagande och exportresor. Det skulle jag gärna se att det fanns i Sverige också, säger Carina Lahall som fått det önskemålet även från företag i Örebro län.

I det här fallet efterlyser Carina Lahall alltså bättre statligt stöd snarare än stöd och bidrag från EU.

För det finns visst EU-stöd, till exempel för företag som deltar på eveneamng med match-making.

Sedan kan just det här året kan bli en riktig skjuts för svenska företag inom tjänstesektorn att nå ut på den europeiska marknaden.

 -Det nya som kommer är tjänstedirektivet, som ska underlätta handeln mellan EU-länderna, säger Carina Lahall på Enterprice Europe Network.