Länsstyrelsen prövar Snäckstugor

Byggnadslovet för åtta campingstugor vid Snäcks camping har överklagats. Det är en granne som överklagat att kommunen gett ett tillfälligt byggnadslov för stugorna under ett år framöver. Stugorna har fått tillstånd att stå kvar på Snäck. Men får inte hyras ut.

Grannen hävdar att kommunen, genom att ge tillfälligt byggnadslov, trotsar tidigare domstolsbeslut som gäller för Snäcks camping.

Grannen tycker också det är märkligt att han som närmast berörda granne inte fått ta del av byggnadsnämndens beslut, än mindre fått rätt att yttra sig. Grannen hävdar därmed att kommunen försökt dölja sitt beslut för att det inte skulle överklagas.

Grannen påpekar också att Kammarrätten tidigare avslagit byggnadslovet men att kommunen inte rättat sig efter domstolens beslut.

Det blir nu länsstyrelsen som får pröva om de åtta stugorna på Snäcks camping kan tillåtas eller inte.