Socknar får betala för egna skyltar

Gotlands kommun vill inte betala för sockenskyltar på ön. Det blir för dyrt, tycker kommunledningen.

Tre gotlänningar har lämnat förslag på att Gotland borde ha sockenskyltar för att visa var gränserna går mellan olika socknar.

Att sätta upp cirka 150 skyltar beräknas kosta nära 900 000 kronor.

Möjligen går det att söka pengar från EU för skyltarna, men socknarna får själva stå för pengarna, tycker kommunledningen.