Lund/Skåne

ESS kan ge regionen 20 000 nya jobb

Med forskningsanläggningen ESS kan tillväxten öka i hela regionen och skapa hundratals nya jobb varje år under lång tid framöver, konstaterar en konsultrapport. Men för att det ska bli så måste alla parter samarbeta och investera på bred front.

Det är Örlings Pricewaterhouse Coopers som gjort analysen åt regionen och kommunerna i Lund, Malmö och Helsingborg.

– Det är nu under de närmsta åren när allt detta ska byggas och planeras som det krävs starkt ledarskap från offentlig sektor men också företag och forskarvärld i en helt ny samverkan, säger Jan Sturesson, ansvarig för rapporten på Pricewaterhouse Coopers.

Skapas de rätta förutsättningarna kan ESS bidra till att regionens ekonomi växer med 214 miljarder kronor och att det skapas runt 700 jobb per år under de kommande dryga 30 åren fram till 2040.

– Det ställer krav på utvecklad infrastruktur, internationella skolor, miljöinvesteringar, miljötänkande i alla olika led, kultur

Om samarbetet inte fungerar kommer forskningsanläggningen ESS inte alls påverka regionens tillväxt på samma sätt. Enligt den analys som Pricewaterhouse Coopers har gjort skulle den absolut minsta effekten vara att regionens ekonomi bara växer med drygt en miljard per år. Enligt rapportförfattarna är det inte själva anläggningen som skapar tillväxten utan det innovationsklimat som uppstår runt anläggningen.

– Detta är en jätteviktig sak för Lund men i ett globalt konkurrensperspektiv även viktigt för Sverige, säger rapportförfattaren Jan Sturesson.