Effekterna av bottentrålning ska granskas

Yrkesfisket är en het fråga i Skåne och nu ska yrkesfiskets påverkan på biologiskt viktiga havsområden utredas av länsstyrelsen, Naturvårdsverket och Fiskeriverket.

– Låt dem utreda och se vad de kommer fram till, säger Olle Viberg, ordförande för yrkesfiskarna i östra Skåne.

Han har trålat i 43 år och tycker att utredningen är ytterligare ett sätt att försvåra för yrkesfiskarna.

– När vi kommer med våra trålbord blir det ett litet dammoln bakom som lägger sig. Jag kan inte förstå att vi skulle förstöra nu helt plötsligt, säger Olle Viberg.

 Åsikterna om vilka skador bottentrålning ger går isär. Miljöorganisationer har länge anklagat yrkesfisket för att de går hårt åt de så kallade Natura 2000-områdena som är särskilt viktiga att skydda för den biologiska mångfalden. I Skåne är det bland annat Natura 2000-områden vid Bjärekusten, i Skälderviken och i Hanöbukten, norr om Åhus som ska utredas.

I september inleds utredningen som ska visa hur fisket ska regleras för att skydda den marina miljön.

– Det är viktigt och en process som borde satts igång för ett bra tag sedan men det är positivt att det här initiativet kommer nu, säger Isadora Wronski, ansvarig för Greenpeace havskampanj i Sverige.

Hon tror att Greenpeace har påverkat processen med de aktioner där man har dumpat ner stenblock på ett Natura 2000-område utanför Hallandskusten.

– Det är självklart att de reagerar på vår aktion men det är sorgligt att politikerna själva inte tar ansvar när man säger att havsmiljön är en prioriterad fråga, säger Isadora Wronski.