Över 40 000 var utan ström i Stockholm

Ett stort antal hushåll framför allt i kommuner norr om Stockholm var utan ström på söndagskvällen. Enligt Vattenfall berodde avbrottet på en brand i en transformatorstation. Även kollektivtrafiken drabbades av förseningar och inställda tåg.