Elevkårer tar över

Bristande engagemang från eleverna gör att flera gymnasieskolor i Uppsala håller på att skrota sina elevråd för att i stället starta kårer. Med det hoppas man öka intresset bland eleverna för att själva påverka sin skolsituation. För i dag är intresset på många håll lågt. Så här säger några elever på kunskapsgymnasiet och Rosendalsgymnasiet i Uppsala.

- Det intresserar mig helt enkelt inte.

- Jag har lust att engagera mig, men jag har inte tid att göra det.

- Några andra får ta hand om det där.

Det svala intresset från eleverna är ett problem för flera elevråd. Det visar en enkät som Upplandsnytt har skickat ut till elevrådsordförande på 10 gymnasieskolor i Uppsala.

8 av 10 upplever att det finns hinder för elevrådens arbete, och i de flesta fallen handlar det just om bristande engagemang från elevernas sida. Flera gymnasieskolor i Uppsala håller nu på att skrota de gamla elevråden och i stället starta kårer, Rosendalsgymnasiet och Kunskapsgymnasiet är två exempel.

Carl Fagerström är elevrådsordförande på Kunskapsgymnasiet Uppsala.

- Man är fri från skolans struktur vilket ger en mer möjligheter att förändra saker och ting, som en egen organisation.

Förhoppningen att kårerna ska bli mer effektiva än elevråden. Inga fler klassrepresentanter och inga automatiska medlemmar, man måste aktivt gå med i kåren och i de allra flesta fall betala en medlemsavgift.

Kerstin Nilsson är med och startar upp en kår på Rosendalsgymnasiet:

- Det finns mycket olika områden att påverka, allt ifrån att man tycker att skolmaten är dålig, att man vill ha anonyma prov till arbetsmiljön, säger hon.

Men om folk inte är så intresserade i dag, vad får dig att tro att de aktivt skulle vilja gå med i en kår?

- Vi håller på att ta fram ett kårkort, som kommer att innehålla olika rabatter på till exempel fik och som man får när man går med. Och som medlem får man möjlighet att köpa skolkatalog, skoltröjor och studentmössa, vilket vi tror att eleverna verkligen vill.

Anna Rääs, en annan elev på Rosendalsgymnasiet är mer skeptisk till kårplanerna:

- Jag tycker att det låter bättre att alla elever är med i elevrådet i stället. Att det inte bara blir en exklusiv grupp, som betalar för att få vara med, säger hon.

Måna Degerman
mana.degerman@sr.se