Flyktingar fastnar i socialbidrag

Många Eskilstunabor med invandrarbakgrund har redan hamnat eller löper stor risk att hamna i ett livslångt utanförskap, permanent försörjningsstöd och fattigdom.
Det när konkurrensen om jobben hårdnar samtidigt som Eskilstuna kommun drar åt svångremmen för att spara pengar.

Det är den verklighet som synliggörs när SR Sörmland talat med arbetsförmedling, SFI (svenska för invandrare) och Marianne Wikander, enhetschef på kommunens försörjningsstöd

De senaste fyra åren har Eskilstuna tagit emot 2300 flyktingar, många med kort skolgång och analfabeter. Människor som har svårt att få arbetsgivare intresserade i en blomstrande konjunktur i ett högteknologiskt samhälle. I tider av varsel hamnar dom istället sist i kön till de jobb som finns om de inte redan gett upp.

På arbetsförmedlingen i Eskilstuna är 15 procent av dom arbetssökande födda utomlands. En av dem är Akjob Jobe som i sitt ursprungsland jobbade inom hotell- och restaurangbranschen men som här tar vilket jobb som helst.

Åtta månader framför arbetsföremedlingens kundtjänstdatorer har inte resulterat i jobb för Akjob Jobe och Kajsa Hansen på Arbetsförmedlingen säger att det är väldigt tufft för Akjob och dom med hans bakgrund.

Istället för jobb, hamnar istället en stor och växande skara personer i livslångt försörjningsstöd, 3500 kronor i månaden - en ekonomisk fattigdom och socialt och kulturellt utanförskap som oroar Marianne Wikander, enhetschef på kommunens försörjningsstöd.

Johanna Iggsten
johanna.iggsten@sr.se