Lek utan könsroller i Torslanda

Nu får Torslanda SDN 2,2 milj för att fortsätta sitt arbete med könsneutrala förskolor. Det innebär att man jobbar med att få bort gamla könsroller i lekar och attityder. En förskola som jobbat länge med detta är Brännekulla.

I de olika rummen turas barnen om att leka s k könsneutrala lekar-alltså lekar där gamla könsroller inte finns. Med lego, sand, datorer och färger.

Att tänja på könsroller som kan begränsa och förminska.

De 2,2 miljonerna kommer från SKL Sveriges kommmuner och Landsting och ger fler möjlighet att jobba hårdare med jämställdhet i Torslanda.

Brännekulla förskola var först med sitt tydliga jämställdhetsprogram. Här är det lässtund med boken Prinsessan och draken.

– När prinsessor vaknar äter de alltid frukost på sängen och då kommer det ofta en eldssprutande drake. Och har prinsessor tur kanske de kan rädda en kung eller en snygg prins, läser en av förskollärarna för barnen.

Susanne Engvall
susanne.engvall@sr.se