Stressade koraller kommunicerar dåligt

Forskare har nu hittat en förklaring till varför korallreven drabbas så hårt av miljöförändringar i haven. När korallerna blir stressade bryter de själva ner de alger som är livsviktiga för dem.

Koraller är nässeldjur som bygger kalkskal omkring sig. De lever i symbios med alger, som ger dem dess färg.

Algerna lever skyddade inuti korallerna och ger dem socker från sin fotosyntes, algerna får i sin tur kväve från korallens avfall.

Genom att studera hur det här ömsesidiga förhållandet fungerar har nu forskarna sett att miljöförändringarna påverkar kommunikationen mellan korallerna och algerna. När korallerna blir stressade påverkar det algerna, så att de inte ligger still inuti nässeldjuren. Algerna rör på sig på ett sätt som gör att nässeldjurens immunförsvar bryter ner dem.

Utan algerna överlever inte korallerna. Forskarna tror att man med denna nya kunskap kan komma närmare att hitta lösningar till hur man ska kunna rädda korallreven.

Referens:
V. Weis & D. Allemand (2009) What Determines Coral Health? Science 324, 1153-1155.