Lobbyister i länet försöker påverka EU

Det finns flera aktörer i länet som jobbar aktivt som lobbyister för att påverka politiska beslut i EU. Det är företag, intresseorganisationer, fackföreningar och regioner, som ingår i den grupp om 15 000 lobbyister i Europa som varje dag försöker påverka EU för att göra sina intressen gällande. En av dessa aktörer är Region Gävleborg.

– EU-kommissionen vill ha information genom lobbyister, säger Eva Hultgren på Region Gävleborg.

Region Gävleborg är en aktör som jobbar aktivt med lobbying mot EU. Kontakten går till stor del via regionkontoret Central Sweden som ligger i EU-kvarter. Central Sweden har uppdrag från Gävleborg, Dalarna och Örebro och håller koll på när frågor som rör regionen hamnar på EU:s agenda. Genom Sveriges kommuner och landsting, olika Östersjö- och regionsamarbeten har Region Gävleborg sedan flera kanaler för att påverka.

Men det är naturligtvis fler röster som konkurrerar om uppmärksamheten. I hela EU jobbar omkring uppskattningsvis omkring 15 000 lobbyister med att påverka tjänstemän och politiker. Att lobbyisterna är många är något som länets EU-kandidater har blandade känslor inför.

– Det är problem att det är de resursstarka som har bäst möjlighet att påverka, säger Ardalan Shekarabi (S), EU-kandidat.

– Man måste lära sig att skilja ut om det är egen intresse eller allmänt intresse som ligger bakom lobbyismen. Klarar man det så är det inget problem, säger Sven Bergström (C), EU-kandidat.

Therese Jacobson
therese.jacobson@sr.se